KREATYWNY PRZEDSZKOLAK

Opublikowano: 2023-09-23 20:26, Numer artykułu: 71979 , Autor: J.Najdowska

Program ,,Kreatywny przedszkolak ” ma na celu:

 • kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności dziecka
 • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata
 • rozwijanie motywacji do działania
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych
 • rozwijanie u dzieci  postawy ciekawości i otwartości
 • osiągnięcie zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości dziecka
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie
 • rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie swoich uczuć
 • kształtowanie pożądanych cech społecznych
 • pobudzanie umiejętności, ekspresji i wrażliwości plastycznej u dzieci
 • rozwijanie twórczej postawy, kreatywności oraz poczucia estetyki
 • aktywizowanie wiary we własne zdolności, możliwości oraz umiejętności
 • wyrażanie przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla dzieci środków wyrazu (artystycznych,technicznych i muzycznych)