OBSERWUJĘ, BADAM...

Opublikowano: 2023-09-23 20:22, Numer artykułu: 71978 , Autor: J.Najdowska

Zabawy badawcze  ,,Obserwuje, badam…” mają na celu rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

Cele ogólne:

  • budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka
  •  rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych
  • stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem 
  • poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń
  • odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego
  •  inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku
  • wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia
  • budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przedszkola, przedszkola i rodziny
  • przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy
  • kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach