Odkrywanie świata. Rozwijanie umiejętności poprzez eksperymentowanie i odkrywanie.

Opublikowano: 2018-09-25 18:42, Numer artykułu: 4980

 1 [m]

 

TYTUŁ PROJEKTU:

ODKYWANIE ŚWIATA.
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI POPRZEZ EKSPERYMENTOWANIE I ODKRYWANIE.

CELE:
- Zaszczepianie pragnienia odkrywania świata, zarówno u dzieci, jak i dorosłych,

- Stwarzanie dzieciom warunków do obserwacji procesów zachodzących w środowisku,

- Tworzenie bogatej bazy eksperymentów przez nauczycieli z krajów partnerskich w pracy z dziećmi,

- Promowanie procesu uczenia się przez całe życie,

- Rozszerzanie zdolności do krytycznego i logicznego myślenia u dzieci,

- Poszerzanie wiedzy o innych krajach, ich kulturze i języku,

- Rozbudzanie u dzieci ciekawości świata,

- Uczenie już we wczesnym wieku nauk ścisłych m.in. fizyki, chemii, nie tylko w rozumieniu tradycyjnym, ale i w połączeniu z innymi dziedzinami m.in. nauki humanistyczne, społeczne,

- Promowanie równości między dziećmi, angażując w równym stopniu dziewczynki i chłopców,

- Wzbogacanie kompetencji i wiedzy nauczycieli w zakresie nauk ścisłych we wczesnym nauczaniu,

- Propagowanie nauki języków obcych,

- Rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

 

 

NASI PARTNERZY:

 

  • ESTONIA

Przedszkole: Tallinna Asunduse Lasteaed

(miejscowość: Talin)

 

  • HISZPANIA

Przedszkole: Colegio Público de Beriáin

(miejscowość: Beriáin)

 

  • TURCJA

Przedszkole: 75. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu

(miejscowość: Tokat)

 

  • LITWA

Przedszkole: Kėdainių loKedainiai Pre-school education school “Zilvitis”pšelis-darželis “Žilvitis“

(miejscowość: Kiejdany)

 

 

2 [m]