Klucz do uczenia się

Opublikowano: 2018-09-25 19:08, Numer artykułu: 4989

Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

        1 [m]

jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowywanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego.

Przedszkole realizuje program w trzech wariantach:

1. Matematyka sensoryczna

„Matematyka sensoryczna” pomaga dzieciom w rozpoznawaniu i stosowaniu podstawowych standardów sensorycznych: koloru, kształtu i rozmiaru. Umożliwia im rozpoczęcie analizy przedmiotów i ich relacji przy pomocy określonych, kulturowych standardów sensorycznych.

2. Matematyka

Program ten przedstawia pojęcie matematyki i język matematyczny oraz rozwija fundamentalne rozumienie związków matematycznych. Dzieci odkrywają pojęcie liczby; uczą się myślenia o związkach pomiędzy tym, co zostało zmierzone i jednostką miary, niezbędną do mierzenia. Głównym zadaniem jest pomoc dzieciom w przyswojeniu pojęcia ilości względnej i wielkości względnej (długość, ciężar, pojemność). Naszym celem jest rozwinięcie umiejętności uogólniania oraz widzenia związków poprzez użycie mediatorów wizualnych.

3. Konstrukcje

Moduł „Konstrukcje” rozwija u dzieci umiejętność planowania; artykułowania swoich planów; analizowania struktury obiektów (np. budynków, mostów, ogrodzeń, itp.) oraz analizowania relacji pomiędzy różnymi częściami obiektów. W tym celu dzieci uczą się, jak korzystać z ważnego narzędzia mentalnego. Jest nim jest schemat (narysowany plan lub konstrukcja), funkcjonujący jako wizualny model obiektu, który dzieci mają zbudować same przy pomocy zestawu modularnych klocków do budowania. Poprzez wykorzystanie wielu schematów w różnorodnych zadaniach dzieci uczą się, jak patrzeć na przedmioty z różnych perspektyw i myśleć starannie o tym, co muszą zrobić, żeby zbudować daną konstrukcję, zanim przystąpią do jej budowy.*

 

Szczegółowe informacje w serwisie: www.kluczdouczeniasie.pl