KAŻDY MAŁY ODKRYWCA WIE, ŻE RUCH DLA ZDROWIA LICZY SIĘ

Opublikowano: 2023-09-25 17:17, Numer artykułu: 72078 , Autor: J.Najdowska

Istnieją naukowe dowody, iż aktywność fizyczna, zarówno spontaniczna, jak i zorganizowana poprawia kondycję psychiczną młodego człowieka. Ruch oraz ćwiczenia fizyczne wpływają korzystnie na samopoczucie, ułatwiają radzenie sobie ze stresem, a także wspomagają leczenie oznak depresji, jeśli takie się pojawiają. Aktywność fizyczna przyczynia się również do poprawy takich sprawności umysłowych, jak szybkość podejmowania decyzji, planowanie czy pamięć krótko- i długotrwała. Doskonali się także umiejętność skupienia i podzielności uwagi.

 

Zajęcia ruchowe są połączeniem zabaw, tańca oraz muzyki w „fit zestaw”, który będzie zawierał wszystkie te elementy, a co ważne będzie atrakcyjny dla najbardziej wymagającego przedszkolaka. 

 

Cele główne:

 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka;
 • Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych;
 • Nabywanie przez dzieci umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach choreograficznych;
 • Doskonalenie sprawności fizycznej (zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych);
 • Wyrabianie nawyku aktywnego spędzenia wolnego czasu.

Cele szczegółowe:

 • Ukazywanie znaczenia ruchu dla utrzymania zdrowia;
 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci;
 • Rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy z rówieśnikami;
 • Wyrabianie umiejętności stosowania różnych aktywności ruchowych jako sposobu walki ze stresem;
 • Nabywanie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się na scenie;
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci;
 • Usprawnianie procesów pobudzania i hamowania;
 • Wzmacnianie równowagi ciała, polepszenie koordynacji lewa – prawa strona ciała, rozładowanie zmęczenia i napięcia, rozwijanie zdolności rytmiczno - tanecznych.