ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

Opublikowano: 2018-09-22 13:56, Numer artykułu: 4763

GODZINY I TERMINY OTWARCIA

Przedszkole działa:

od 1 IX do 31 VIII z zachowaniem 30 dniowej przerwy letniej, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.00 do 17.00.


W roku szkolnym 2023/2024 przerwa wakacyjna będzie trwać od 1 do 31 sierpnia.

 

GRUPA PRZEDSZKOLNA

Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w ramach 6 oddziałów przedszkolnych.

WYŻYWIENIE

Przedszkole zapewnia 3 posiłki dziennie:

08.30 śniadanie,
10.30 drugie śniadanie,
13.30 obiad
Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłaszane poprzedniego dnia lub telefonicznie do godz. 9.00 w danym dniu.

 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców;
Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby wskazanej przez rodziców (prawnych opiekunów);
Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości;
Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;


PRZYPOMINAMY:

Informujemy, że zgodnie z organizacją pracy przedszkola przyprowadzanie dzieci odbywa się w godzinach od 6:00 – 8:15.
Odbieranie dzieci: od godziny 14:15 - 17:00.
Dzieci realizujące podstawę programową uczęszczają do przedszkola w godzinach 8:00 - 13:00 i korzystają z dwóch płatnych posiłków.