SciLit

Opublikowano: 2018-09-22 15:38, Numer artykułu: 4769 , Autor: A.Widajewicz

 

Podstawą opracowania tego projektu były specyficzne cechy nauczanie przedmiotów ścisłych na tym poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W przypadku nauczania dorosłych wystarczy, aby nauczyciel był wyszkolony w zakresie wiedzy i metod, jednakże w przypadku pierwszych lat edukacji, nauczyciel musi ponadto posiadać szczegółową wiedzę o aspektach rozwoju poznawczego dziecka, szczególnie w odniesieniu do dziecięcej zdolności konceptualizacji.
El CSIC en la Escuela łączy nauczycieli oraz naukowców, nie tylko w celu wymiany wiedzy naukowej, ale również w celu zachęcenia do dyskusji i badania jak przekazywać tę wiedzę we wczesnych poziomach edukacji. Najważniejszą cechą charakteryzującą naszą propozycję w projekcie Erasmus + to uznanie nauczania przedmiotów ścisłych za narzędzie do wspomagania całkowitego rozwoju dziecka, a także za podstawowy element przyrostu wiedzy naukowej obywateli. Głównymi celami w projekcie SciLit, w ramach programu Erasmus + są:
• osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu kompetencji podstawowych i przekrojowych poprzez nauczanie jak uczyć przedmiotów ścisłych w perspektywie uczenia się przez całe życie,
• promowanie szkoleń w zakresie przedmiotów ścisłych dla nauczycieli i wychowawców z multidyscyplinarnego punktu widzenia,
• wprowadzenie przedmiotów ścisłych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
• stworzenie i utrzymanie sieci współpracy w celu wdrożenia innowacyjnych praktyk w zakresie edukacji naukowej w przedszkolu i szkolnictwie podstawowym,
• opracowanie innowacyjnych materiałów, które pomogą nauczycielom i liderom nauczać przedmioty ścisłe najwyższej jakości oraz wykorzystywać nowe metody i narzędzia w klasie,
• poprawienie poziomu edukacji od wczesnego dzieciństwa.

  

REZULTATY I PRODUKTY:

Wszystkie opracowane materiały są dostępne

do pobrania za pomocą kodu widocznego poniżej, na stronie projektu,
www.csicenlaescuela.csic.es/scilit/scilit.html
(w zakładce Intelectual Outputs -> ACCESS) lub na naszej stronie (strona druga artykułu)

1 [m]