Mały Odkrywca i duży uczy się w podróży

Opublikowano: 2018-09-25 20:12, Numer artykułu: 5013

 

Projekt "Mały Odkrywca i duży uczy się w podróży" jest ściśle powiązany z Koncepcją pracy przedszkola opracowaną i systematycznie modyfikowaną przez grono pedagogiczne". Już w 2008 r. w przedszkolu była realizowana innowacja pedagogiczna "Przedszkolak wędruje po Europie", która miała ułatwić dzieciom poznanie krajów Europejskich. Było to doskonałą okazją do rozwoju nauczycieli, ponieważ nawet "takie" podróże uczą. Wirtualne podróże i realizacja projektów e-Twinning była inspiracją do dalszych poszukiwań, aby zapewnić wszystkim dzieciom wsparcie przy rozwijaniu indywidualnych cech osobowościowych i zagwarantować przygotowanie do samodzielności i wysiłku intelektualnego.
Początkowe rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem szybko przerodziło się w rozwijanie kompetencji naukowych małych dzieci. Realizacja projektu Comenius Sokrates pokazała nam jak cenna jest wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy nauczycielami z różnych krajów, a radość dzieci towarzysząca wszystkim relacją z wyjazdów oraz podejmowanie zabaw i aktywności zaproponowanych przez rówieśników z Litwy, Hiszpanii, Turcji skłoniła nas do dalszej aktywności na tym polu.
Nasze przedszkole chce zrealizować projekt przede wszystkim dlatego, że jest on ogromną szansą na europejski rozwój placówki. Nasze doświadczenia potwierdzają, że najlepiej człowiek uczy się podczas podróży (bezpośredniego działania), które daje szanse na odkrywanie otaczającego świata i siebie samego. Głównym celem jest zachęcenie nauczycieli do podnoszenia swoich kompetencji językowych i otwarcie ich na obywatelstwo europejskie. Dla części nauczycieli będą to pierwsze kontakty z wielokulturowością, dzięki którym z jednej strony nauczyciele będą mogli bezpośrednio doświadczyć życia w zróżnicowanym etnicznie społeczeństwie, z drugiej zaś poczuć tworzenie podstaw wspólnej identyfikacji obywatelskiej.
Celem będzie więc przygotowanie nauczycieli do współistnienia w Polsce różnych, tworzących się mniejszości narodowych, zróżnicowanych kultur, religii i różnych orientacji seksualnej. Kolejnym celem będzie poznanie ekosystemów w innych warunkach klimatycznych, poszukanie wraz z dziećmi różnic i podobieństw między nimi. Kolejnym celem jest podniesienie umiejętności organizacyjnych i poprawa zarządzania zasobami ludzkimi.