PRZEDSZKOLNE LABORATORIUM

Opublikowano: 2023-09-24 18:45, Numer artykułu: 72015 , Autor: J.Najdowska

Zajęcia odbywają się 2 x w miesiącu

Poprzez zabawy badawcze i proste eksperymenty

Dziecko:

  • rozszerza doświadczenia i wiedzę na temat otaczającej rzeczywistości
  • zdobywa informacje o zjawiskach fizycznych poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji
  • samodzielnie przeprowadza doświadczenia w celu sprawdzenia nurtujących pytań
  • właściwie korzysta z udostępnionych przyrządów i materiałów badawczych
  • współdziała w zabawach ruchowych i badawczych
  • zapamiętuje i odtwarza z pamięci krótkie formy językowe
  • doskonali zręczność i sprawność ruchową