KARATE

Opublikowano: 2023-09-20 18:50, Numer artykułu: 71839 , Autor: J.Najdowska

KARATE DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU

 

Zajęcia karate przeznaczone są dla dzieci 3-6 letnich. Odbywaja się one 1 x w tygodniu, w salach przedszkolnych. Zajęcia trwaja 30 minut. Zajęcia prowadzi instruktor karate, absolwent AWF we Wrocławiu, czynny nauczyciel wychowania fizycznego. 

Dzieci ćwiczą w strojach sportowych lub kimonach, na boso. Zajęcia obfitują w dużą ilość ćwiczeń korekcyjnych i ogólnorozwojowych. Poprzez zajęcia karate dziecko wyraża swoje emocje, zainteresowanie, wyrabia poczucie własnej wartości i szacunek dla innych. Zajęcia rozwijają dzieci w obszarze sfery fizycznej, zmysłowej i emocjonalnej. Wyzwalają nagromadzone napięcia, relaksują, korygują wady postawy oraz uczą dyscypliny i systematyczności. 

 

Prowadzący: Sebastian Zwiewka tel. 695-609-689