WĘDRÓWKI ŻAKA PRZEDSZKOLAKA - DOOKOŁA POLSKI

Opublikowano: 2023-09-25 15:04, Numer artykułu: 72070 , Autor: J.Najdowska

Małe dziecko, poznając swoją ulicę, miasto, okolice, rozwija poczucie więzi z najbliższym otoczeniem oraz zdobywa podstawy poczucia przynależności do swojego kraju i narodu, poczucia „bycia sobą i u siebie”. Kształtowanie pojęcia „Polak” dziecko zaczyna od rozumienia, że mieszka na tym samym terytorium i mówi tym samym językiem.

           

Przedszkole, dzięki swoim funkcjom  ma sprzyjające warunki do realizacji edukacji regionalnej i patriotycznej. Aby  uczynić ją atrakcyjną i przystępną dla dzieci w wieku przedszkolnym należy odwoływać się zgodnie z zasadą  przystępności do tego, co dziecku znane, bliskie i drogie, z czym się chce identyfikować. Dziecko wtedy chętnie włącza się w nurt lokalnych wydarzeń, a przez bezpośrednie kontakty społeczne w swoim środowisku zdobywa wiele cennej wiedzy, umiejętności, doświadczeń.

 

Cele główne

  1. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  2. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  3. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

Cele szczegółowe

  1. Dziecko identyfikuje się z symbolami narodowymi, zna godło i flagę państwową, zna polski hymn, zna legendę o powstaniu państwa polskiego, odwiedza miejsca pamięci narodowej.
  2. Dziecko bogaci swoją wiedzę na temat uroków własnej miejscowości i najbliższej okolicy, zna nazwę swojej miejscowości, zna ważniejsze instytucje, zna legendę o jej powstaniu, wykonuje album o swojej miejscowości.
  3. Dziecko nabywa szacunku do ludzi, którzy rozsławili naszą miejscowość i nasz kraj - poznaje postacie sławnych Polaków.
  4. Dziecko zna różnorodność regionów, w szczególności krajobraz i kulturę, zwraca uwagę na piękno naszego kraju.