ZABAWY BADAWCZE - MAŁY BADACZ I ODKRYWCA

Opublikowano: 2023-09-24 09:29, Numer artykułu: 71988 , Autor: J.Najdowska

Zabawy badawcze „ Mały badacz i odkrywca” w ramach zajęć dodatkowych mają na celu rozwijanie aktywności poznawczej dziecka , zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości. Wpływają na rozbudzenie  ciekawości otaczającym światem ,uczą  prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń oraz rozwijają zainteresowania. Stanowią również dla dziecka źródło bardzo wielu nowych przeżyć i emocji, jakie wiążą się z samodzielnym odkrywaniem , badaniem czy eksperymentowaniem.  Podczas zajęć dziecko uczy się również ustalonych zasad w zabawach badawczych , właściwego posługiwania się prostymi narzędziami i materiałami badawczymi, poszerza wiedzę, poznaje nowe pojęcia. Zabawy są tak organizowane, aby były ciekawe, pobudzały dziecko do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Podstawową formą działania dziecka jest odkrywanie przez zabawę twórczą. Proponowane zabawy badawcze i eksperymenty pomagające w poznawaniu i zrozumieniu świata prowadzone są w grupie 3- latków „Biedronki” z dostosowaniem poziomu trudności do rozwoju umysłowego i fizycznego dzieci. Zajęcia z całą grupą odbywają się  2 x w miesiącu, w okresie od października 2023 r. do czerwca 2024 r.