WĘDRÓWKI ŻAKA PRZEDSZKOLAKA

Opublikowano: 2023-10-19 16:26, Numer artykułu: 71974 , Autor: J.Najdowska

Przedszkole  to miejsce, gdzie dzieci mogą zaspokoić swoją aktywność i ciekawość świata, między innymi poprzez czytelnictwo, które daje im możliwość zdobywania oraz poszerzania wiedzy. Czytanie dzieciom, już od najmłodszych lat może doskonale wspierać ich wszechstronny rozwój, jak i stać się świetną zabawą. Poprzez poznawanie polskich baśni i legend dziecko rozwija poczucie więzi z najbliższym otoczeniem, nabywa poczucia przynależności do swojego kraju i narodu oraz kształtuje postawę patriotyczną. Świadomy wybór literatury sprzyja realizacji edukacji regionalnej i patriotycznej. W tym celu stworzyłyśmy program wychowawczo-edukacyjny dla dzieci 3 i 4-letnich pt. „WĘDRÓWKI ŻAKA PRZEDSZKOLAKA PO KRAINIE BAŚNI I LEGEND”.

 

CELE OGÓLNE: 

 1. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy.
 2. Rozwijanie twórczej inwencji dzieci.
 3. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
 4. Rozwijanie mowy dziecka.
 5. Poznawanie języka literackiego.
 6. Rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem kulturowym naszego regionu i  kraju.
 7. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

 CELE SZCZEGÓLOWE:

 1. Dziecko nabywa wiadomości o najbliższym otoczeniu.
 2. Dziecko wzbogaca słownik mowy biernej i czynnej.
 3. Poprzez literaturę dziecko pozna swoją „Małą Ojczyznę”.
 4. Dziecko wzbogaci swoją wiedzę na temat uroków własnej miejscowości oraz ojczyzny poprzez poznanie baśni i legend.
 5. Dziecko rozwija swoją mowę i myślenie.
 6. Dziecko uważnie słucha czytanego tekstu.
 7. Dziecko aktywnie uczestniczy we wspólnych zabawach.
 8. Dziecko pozna różnorodność regionów poprzez ich kulturę.