Mały odkrywca i duży poznaje dziedzictwo kulturowe Europy

Od czerwca 2018 r. Wdrażamy projekt ERASMUS + „Kultura i sztuka jako inspiracja do doświadczania i działania w kreatywnej nauce języków obcych”. Wielkość bogactwa stanowiącego dziedzictwo kulturowe zachęciła nas do stworzenia projektu na platformie e Twinning, który zmotywowałby wiele różnych instytucji do poznania ciekawych obiektów wpisanych na listę UNESCO znajdujących się w ich krajach ojczystych. Świadomi, że działania, którym towarzyszą pozytywne emocje, są lepiej pamiętane przez dzieci, sugerujemy zabawę podczas wypełniania zadań projektu. Zadaniem instytucji edukacyjnych będzie zrobienie zdjęcia obiektu umieszczonego na liście UNESCO wraz z logo ich placówki, zapoznanie dzieci z historią obiektu oraz przygotowanie sylwetki lub konturu pomnika i zaproponowanie dzieciom dekorowanie go w dowolny sposób. Starszym uczniom można zaproponować zaprojektowanie interesującego dekoracyjnego oświetlenia obiektu. Zdjęcia zabytków z krótkimi opisami i dziełami sztuki dla dzieci zostaną umieszczone na TwinSpace. Ponadto proponujemy opracowanie wraz z innymi uczestnikami bazy danych materiałów gotowych do wykorzystania w celu tworzenia gier i materiałów dydaktycznych, które konsolidują informacje o dziedzictwie kulturowym Europy. Każdy nauczyciel stworzy dwie karty A4. Jedna karta przedstawia zdjęcie pojedynczego obiektu i drugą kartę konturów tego samego obiektu, który umożliwia jego identyfikację.

 

CELE:

1. Inspirowanie nauczycieli, dzieci i rodziców do poznawania dziedzictwa kulturowego Europy i krajów sąsiadujących.

2. Wirtualna i bezpośrednia nauka o kulturze, sztuce i architekturze krajów UE, zwłaszcza tych ujętych na liście UNESCO.

3. Stworzenie pozytywnego i pełnego zaufania podejścia do różnorodności kulturowej świata.

4. Wykonywanie zdjęć obiektów z listy UNESCO wraz z logo obiektu. Wyszukiwanie interesujących informacji o obiektach.

5. Wzmocnienie wiedzy o charakterystycznych elementach w wyglądzie znanych obiektów UNESCO poprzez tworzenie projektów iluminacyjnych na pomnikach z dziećmi.

6. Zbieranie bazy danych obiektów wpisanych na listę UNESCO widzianych oczami dzieci.

 

POSTĘPY DZIAŁAŃ:

1.Zdjęcia obiektów wpisanych na listę UNESCO w kraju ojczystym wszystkich partnerów.

A) Znalezienie wraz z dziećmi informacji o obiektach wpisanych na listę UNESCO w pobliżu obiektu.

B) Robienie zdjęć przedmiotów z logo instytucji.

C) Przygotowanie z dziećmi krótkiego opisu reklamującego fotografowany obiekt.

D) Umieszczanie zdjęć na platformie TwinSpace.

 

2. Wirtualna nauka z dziećmi wybranych obiektów sfotografowanych przez partnerów.

A) Wprowadzenie zdjęć dzieci z krajów partnerskich.

B) Razem z dziećmi, umieszczając miniatury na mapie Europy i krajów sąsiadujących.

 

3. Projektowanie projektów oświetlenia światłem „na ścianach” wybranych obiektów.

A) Wybór najatrakcyjniejszych przedmiotów przez dzieci.

B) Przygotowanie przez nauczycieli konturów obiektów.

C) Twórcze zadania związane z projektem iluminacji pomników.

 

4.Multimedia game Pair to pair w celu skonsolidowania informacji o obiektach wpisanych na listę UNESCO

 

SPODZIEWANE REZULTATY

Realizacja projektu przyniesie dwa rodzaje wyników. Wyniki niematerialne:

1. Poznanie nauczycieli, dzieci i ich rodziców z licznych zabytków wpisanych na Listę Dziedzictwa Kulturowego Europy i krajów sąsiednich.

2. Rozbudzanie zainteresowania historią, sztuką i architekturą krajów europejskich.

3. Nawiązanie współpracy z nauczycielami działającymi na platformie eTwinning i wspólne rozwijanie projektu.

Wyniki materialne:

1. Stworzenie katalogu zdjęć obiektów wpisanych na listę UNESCO wraz z logo i opisem szkół na TwinSpace.

2. Umieszczanie zdjęć najciekawszych projektów iluminacyjnych wykonanych przez dzieci. 3. Stworzenie bazy danych materiałów dla nauczycieli w celu przygotowania gier i materiałów dydaktycznych do identyfikacji słynnych miejsc UNESCO. Z zebranych materiałów będziesz mógł tworzyć gry, takie jak Pamięć, papier lub elektroniczne gry dopasowujące. Ponadto kontury obiektów można wykorzystać do zaprojektowania oświetlenia pomnika.

Szczegółowe informacje w serwisie: https://twinspace.etwinning.net/88441