ŻABKOWE ZABAWY RUCHOWE

Opublikowano: 2023-09-23 19:58, Numer artykułu: 71972 , Autor: J.Najdowska
Wesoła gimnastyka w Żabkach odbywa się 2 x w tygodniu
CEL GŁÓWNY:

- wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy

- stymulowanie ogólnej sprawności ruchowej

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko :

-  ustawia się w kole, w rzędzie (w kolejce),w dwurzędzie,w rozsypce, parami;

-  wskazuje i nazywa wybrane części ciała;

-  wyrabia nawyk ustawiania całych stóp w staniu i siedzeniu na krześle;

-  utrzymuje równowagę w chodzie po zwężonym torze (prostym, krętym), po szerokiej desce na podwyższeniu;

-  prawidłowo porusza się na czworakach w różnych kierunkach;

-  biega zespołowo w wyznaczonym kierunku, bez potrącania;

-  rzuca przybory oburącz i jednorącz w przód , w górę;

-  wykonuje sprężyste podskoki , przeskoki;

-  wykonuje ćwiczenia  rozluźniające mięśnie stóp, zwiększające ruchomość w stawach;

-  wzmacnia mięśnie odpowiedzialne za wysklepienie stopy.