Kultura i sztuka inspiracją do przeżywania i działania w kreatywnej nauce języków obcych

Opublikowano: 2019-06-27 13:50, Numer artykułu: 4770

 

Motywacją do napisania projektu „Kultura i sztuka inspiracją do przeżywania i działania w kreatywnej nauce języków obcych” była myśl, że „Sztuka” jest środkiem umożliwiającym porozumienie ponad wszelkimi podziałami – rasowymi, klasowymi, kulturowymi, światopoglądowymi oraz główna idea zawarta w Koncepcji pracy naszej placówki „Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi a zapamiętam; pozwól mi to zrobić, a zrozumiem". Świadomość, że zarówno dzieci, jak i dorośli najlepiej uczą się podczas działania, któremu towarzyszą pozytywne emocje wpływała od dawna na podejmowane przez nas decyzję. Kompetencji naukowych nasze przedszkolaki nabywały eksperymentując w projekcie „Discovering the World. Developing skills through experimentation and exploration", w roku szkolnym 2017-2018 poznawały różne ekosystemy dzięki projektowi “Mały i duży uczy się w podróży”. Efektywność realizowanych programów oraz wiedza, że twórczość artystyczna stymuluje wszechstronny rozwój i dzieci, i dorosłych  zachęciła nas do oparcia dalszego rozwoju dzieci i kadry pedagogicznej na Europejskim Dziedzictwie Kulturowym. W przedszkolu od 2013 r. odbywają się zajęcia pokazujące pracę archeologa i dzieci mają świadomość jak ważne jest badanie i zachowanie społeczno – kulturowej przeszłości człowieka. Obcowanie ze sztuką w Florencji, poznawanie kultury Wielkiej Brytanii oraz bliskość budowli megalitycznych na Malcie uwrażliwi nauczycieli, zachęci do poznawania nowych rzeczy i zdobywania dalszej wiedzy, a co najważniejsze do dzielenia się z nią ze swoimi wychowankami. Realizacja projektu będzie doskonałą szansą na zachęcenie nauczycieli do uczenia się przez całe życie, odkrywanie otaczającego świata i samego siebie. 

Głównym celem projektu jest zachęcenie dzieci do stawania się obywatelami Europy z zachowaniem swej tożsamości narodowej poprzez naukę języków obcych: angielskiego i włoskiego oraz poznawanie europejskiego dziedzictwa kulturowego jako dobra wspólnego, zwiększenie świadomości posiadania wspólnej historii oraz wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej. Bogata różnorodność państw kultywujących swoje tradycje, regionów, społeczności lokalnych w Europie stanowi o wymianie kulturowej, łącząc ludzi w każdym wieku, pochodzących z różnych środowisk i kultur. Wzrost świadomości nauczycieli, jak ważne jest podtrzymywanie tożsamości narodowej z jednoczesnym promowaniem wspólnego, europejskiego dziedzictwa kulturowego zaowocuje podejmowaniem w pracy z dziećmi licznych działań włączających wszystkie dzieci bez względu na pochodzenie, płeć, stan majątkowy czy religie mających na celu poznawanie lokalnej kultury i rozbudzanie zainteresowań kulturą Malty, Włoch i Wielkiej Brytanii. Działania twórcze: plastyczne, muzyczne, teatralne będą wykorzystane do stymulowania wszechstronnego rozwoju dzieci oraz włączenia w społeczność przedszkolną dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin defaworyzowanych.
Działania podejmowane z dziećmi i rodzicami będą miały na celu podniesienie świadomości dotyczącej bogactwa dziedzictwa europejskiego, konieczności dbania o nie i promowanie obiektów wpisany na listę UNESCO. 
Ważnym celem projektu będzie budowanie zespołu sprawnie współpracującego ze sobą na rzecz europejskiego rozwoju przedszkola. Zespołu nauczycieli chętnych uczyć się przez całe życie bez względu na wiek, wzajemnie się wspierających, dzielących się wiedzą i doświadczeniem. 
Ponadto ważnym celem dyrektora będzie podniesienie umiejętności organizacyjnych, poprawa zarządzania zasobami ludzkimi oraz stymulowanie pracowników do rozwijania swoich uzdolnień i predyspozycji, które będą wykorzystywane w pracy z dziećmi. 
Celem projektu będzie również pokazywanie dzieciom bardzo zróżnicowanej kultury i sztuki, aby uczyć dzieci tolerancji wobec inności, ale także śmiałości i otwartości wypowiadania się poprzez sztukę. Chcemy by zdobywanie wiedzy i umiejętności przez naszych podopiecznych stało się dla nich ciekawą przygodą i bodźcem do dalszego samodzielnego poznawania otaczającego świata.

 

POLSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE

1 [m]2 [m]

3 [m]4 [m]

5 [m]6 [m]

7 [m]8 [m]

9 [m]10 [m]

11 [m]12 [m]

13 [m]14 [m]

15 [m]16 [m]

17 [m]18 [m]

 

 

DZIEDZICTWO KULTUROWE WIELKIEJ BRYTANII 

 

49 [m] 19 [m] 20 [m] 

21 [m] 22 [m]

24 [m] 25 [m]

26 [m] 27 [m]

 

 

KRÓLEWSKIE OGRODY BOTANICZNE KEW

29 [m] 30 [m]

31 [m] 32 [m]

33 [m] 34 [m]

35 [m] 36 [m]

 

 

MORSKIE GREENWICH (CUTTY SARK)

37 [m] 38 [m] 

39 [m] 40 [m] 

41 [m] 42 [m]

43 [m] 44 [m]

45 [m]              

46 [m] 

47 [m] 

 

TOWER OF LONDON

-> STRONA DRUGA

 


Pliki do pobrania: