Dot Day 2022

Czytaj więcej!

Przedszkolna Przygoda z Teatrem Mag-Ma

22.09.2022.

Czytaj więcej!

Sprzątanie Świata 2022

16.09.2022

Czytaj więcej!

ORGANIZACJA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Czytaj więcej!

DEKLARACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEDSZKOLA

Poniżej zamieszczamy deklarację obowiązującą w roku szkolnym 2022/2023.

Czytaj więcej!