Trzylatek w przedszkolu rok szkolny 2020/2021

Opublikowano: 2020-08-24 10:30, Numer artykułu: 14706

 

INFORMACJA  DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH

 DO PRZEDSZKOLA NR 34 „MALI ODKRYWCY” W BYDGOSZCZY

OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU

 

Drodzy Rodzice

            Przed Państwa dziećmi – nowy, ważny rozdział w życiu. Od września rozpoczną one swoją „przedszkolną przygodę”, która niewątpliwie będzie dla nich czymś nieznanym, nowym (nowe otoczenie, nowe osoby, nowy rytm dnia). W celu ułatwienia, zarówno dzieciom jak i rodzicom przejścia przez okres adaptacji do przedszkola, pragniemy przekazać Państwu kilka istotnych informacji:

              1. Nasza placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 17:00. Bardzo zależy nam na tym, aby dzieci przyprowadzane były najpóźniej do godziny 8:15, ponieważ o godzinie 8.30 jest I śniadanie.Godziny pozostałych posiłków: II śniadanie – godzina 10:30, obiad – godzina 13:30,

             2. Ze względu na warunki lokalowe placówki oraz Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w okresie pandemii rodzic przekazuje dziecko pod opiekę pracownika placówki przy drzwiach wejściowych. Rodzice nie mają możliwości wejścia do budynku przedszkola wraz z dzieckiem. W pierwszym dniu powrotu dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest dostarczyć podpisane „Oświadczenie” (zamieszczone na stronie internetowej) dotyczące zdrowia dziecka i braku kontaktu z osobami chorymi na Covid-19.

             3. Niestety ze względu na obowiązujące wytyczne nie możemy zaprosić państwa do placówki, ale proponujemy, aby:

  • zapoznali Państwo dziecko z placówką, zanim zacznie do niej uczęszczać (obecnie można zaglądać na naszą stronę internetową (pokazać dziecku, co ciekawego dzieje się w przedszkolu), w czasie spacerów można pokazać przedszkole, opowiadać dzieciom o nowych kolegach oraz budować pozytywny wizerunek placówki,
  • zapewnić sobie możliwość stopniowego wydłużania czasu pobytu dziecka w placówce,
  • informować dziecko, kiedy zostanie odebrane i dotrzymywać złożonych obietnic!
  • swoim zachowaniem gwarantować dziecku poczucie bezpieczeństwa, zaufać nauczycielom, którym powierzają Państwo dziecko, nie przedłużać pożegnań, rozstawać się z dzieckiem z uśmiechem na twarzy.

           4. W przedszkolu obowiązuje stały rytm dnia, zwany „ramowym rozkładem dnia”, który dostępny jest na naszej stronie internetowej https://p34.edu.bydgoszcz.pl.

           5. Informujemy, że dzieci mogą być odebrane z przedszkola wyłącznie przez Rodziców lub osoby pełnoletnie upoważnione do tego pisemnie przez Rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Bardzo prosimy, aby takie upoważnienia (wzór upoważnienia na stronie internetowej) dostarczyć w dniu  rozpoczęcia roku szkolnego.
           6. Bardzo ważne jest również wypełnienie i podpisanie deklaracji dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu. Deklaracje można pobrać ze strony internetowej bądź w wersji papierowej z placówki. Prosimy, aby czytelnie wypełnione oraz podpisane przez oboje rodziców  DEKLARACJE dostarczyć do przedszkola do dnia 3.09.2021 r. Deklaracje zostaną wysłane mailem lub można je pobrać w placówce.
           7. Naliczanie opłat za przedszkole jest wspomagane systemem elektronicznym, dlatego otrzymają Państwo jedną kartę magnetyczną, za pomocą której będą Państwo potwierdzali wejście i wyjście dziecka z placówki. Karty dla nowych przedszkolaków będą wydawane podczas zebrania 31.08.2021r. Serdecznie prosimy o regularne potwierdzanie wejść i wyjść z placówki kartą. Zamówienia dodatkowej karty można składać telefonicznie pod nr telefonu 52 373 19 00 w godzinach od 7.00 – 15.00
           8. Opłaty za przedszkole:

  • 1 zł za każdą rozpoczęta godzinę: od godz.6.00 - 8.00 i od 13.00 – 17.00. Czas od godz. 8.00 do 13.00 to realizacja podstawy programowej (Uchwała Rady Miasta z 25.04.2018) rodzice nie ponoszą opłaty za pobyt dziecka w tych godzinach, w przedszkolu.
  • 7 zł - aktualna stawka żywieniowa obowiązująca w przedszkolu.

l  Opłaty za przedszkole uiszczamy wyłącznie na wskazane konto bankowe przedszkola: Bank PKO SA. 05 1240 6452 1111 0010 4798 4991
           9. Rada Rodziców działająca w przedszkolu to organ współpracujący z Dyrektorem przedszkola wspomagający planowanie i realizację zadań. Wybór członków Rady Przedszkola odbywa się we wrześniu każdego roku szkolnego. Spotkania Rady Rodziców odbywają się według potrzeb w godzinach popołudniowych.
           10. Nazwiska nauczycieli pracujących z dziećmi w roku szkolnym 2020/2021 oraz ich adresy mailowe zostaną wkrótce udostępnione na stronie internetowej placówki.   
           11. W pierwszym dniu przedszkola dzieci otrzymują indywidualną szafkę w szatni oznaczoną „znaczkiem”. Warto wytłumaczyć dziecku, że powinno pilnować swoich rzeczy, zwrócić uwagę dziecku na wygląd kapci, butów czy odzieży.
           12. Pamiętajmy, aby dzieci ubierać wygodnie, w rzeczy nie krępujące ruchów, umożliwiające swobodną zabawę i poruszanie się, kapcie wsuwane lub na rzepy, antypoślizgowe.
Dodatkowy komplet ubrań na zmianę zapakowany w podpisany worek materiałowy przekazujemy osobie odbierającej dziecko.
Wszystkie rzeczy osobiste powinny być podpisane! 

 

ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ DZIECI NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI PRZYNOSZENIA  DO PRZEDSZKOLA SWOICH ZABAWEK.

 

Drodzy Rodzice, istotne jest, aby dzieci jeszcze zanim trafią do przedszkola miały okazję doskonalić swoją samodzielność! Jako rodzice starajcie się już w domu wdrażać dziecko do przestrzegania umów i zasad, przyzwyczajać je do samoobsługi. Pozwalajcie dziecku samemu załatwiać potrzeby fizjologiczne, myć ręce, ubierać się. Przygotowujcie dziecku wygodny strój do samodzielnego ubierania się, który można pobrudzić pastelami czy farbami. Zależy nam na tym, aby dzieci podczas pierwszych dni w przedszkolu nie przeżywały dodatkowego stresu związanego z brakiem podstawowych umiejętności dotyczących samoobsługi.

 

W związku z trwającą w Polsce pandemią bardzo prosimy Państwa o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w przedszkolu w tym okresie. Wytyczne GIS oraz procedury umieszczone są na naszej stronie internetowej.

 

Przez cały rok szkolny kontakt z wychowawcami grupy możliwy jest poprzez pocztę mailową. Każda z grup przedszkolnych posiada na naszej stronie internetowej, w zakładce Grupy, swoją galerię, którą można na bieżąco śledzić.

 

Adres internetowy przedszkola to: https://p34.edu.bydgoszcz.pl/

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu:

- email  p34@edu.bydgoszcz.pl  tel. do sekretariatu przedszkola tel.52 373 19 00 lub (+48) 885-906-935

 

Poniżej udostępniamy dokumenty do pobrania - DEKLARACJĘ, OSWIADCZENIA oraz UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU, które należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do przedszkola.

                                                                                            Z poważaniem

 Ewa Tomasik

dyrektor Przedszkola nr 34

„Mali Odkrywcy”

w Bydgoszczy