Rok 2021/2022 w Przedszkolu

Opublikowano: 2021-08-30 11:32, Numer artykułu: 30288

 

INFORMACJA  DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH

 DO PRZEDSZKOLA NR 34 „MALI ODKRYWCY” W BYDGOSZCZY

W ROKU SZKOLNYM 2021– 2022

(FUNKCJONOWANIE W OKRESIE PANDEMII) 

Drodzy Rodzice

            W bieżącym roku szkolnym placówka rozpoczyna funkcjonowanie w oparciu o obowiązujące dotychczas akty prawne oraz procedury obowiązujące w placówce (zamieszczone na stronie internetowej przedszkola).

Najistotniejsze zasady obowiązujące w przedszkolu to:

 1. Nasza placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 17:00. Przyjmujemy dzieci przyprowadzone najpóźniej do godziny 8:15, ponieważ po wejściu dzieci do placówki dezynfekowana jest szatnia i hol.  
 2. Ze względu na warunki lokalowe placówki oraz Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w okresie pandemii rodzic przekazuje dziecko pod opiekę pracownika placówki przy drzwiach wejściowych. Rodzice nie mają możliwości wejścia do budynku przedszkola wraz z dzieckiem.
 3. Dziecko przed wejściem do placówki będzie miało zmierzoną temperaturę. Temperatura powyżej 37 stopni uniemożliwia wejście do przedszkola.
 4. W pierwszym dniu powrotu dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest dostarczyć podpisane „Oświadczenie” (zamieszczone na stronie internetowej) dotyczące zdrowia dziecka i braku kontaktu z osobami chorymi na Covid-19.
 5. Godziny posiłków: I śniadanie – godz. 8.30, II śniadanie – godzina 10:30, obiad – godzina 13:30,
 6. W przedszkolu obowiązuje stały rytm dnia, zwany „ramowym rozkładem dnia”, który będzie dostępny jest na naszej stronie internetowej https://p34.edu.bydgoszcz.pl w zakładkach dla poszczególnych grup.
 7. Informujemy, że dzieci mogą być odebrane z przedszkola wyłącznie przez Rodziców lub osoby pełnoletnie upoważnione do tego pisemnie przez Rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Bardzo prosimy, aby aktualne upoważnienia (wzór upoważnienia na stronie internetowej) dostarczyć do placówki.
 8. Bardzo ważne jest również wypełnienie i podpisanie deklaracji dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu. Deklaracje można pobrać ze strony internetowej placówki. Prosimy, aby czytelnie wypełnione oraz podpisane przez obojga rodziców  DEKLARACJE dostarczyć do przedszkola do dnia 3.09.2021 r.
 9. Naliczanie opłat za przedszkole jest wspomagane systemem elektronicznym, czytnik umieszczony jest na drzwiach wejściowych. Serdecznie prosimy o regularne potwierdzanie wejść i wyjść z placówki kartą. Zamówienia dodatkowej karty można składać telefonicznie pod nr telefonu 52 373 19 00 w godzinach od 7.00 – 15.00
 10. Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2021-2022:

 

 • 1 zł za każdą rozpoczęta godzinę: od godz.6.00 - 8.00 i od 13.00 – 17.00. Czas od godz. 8.00 do 13.00 to realizacja podstawy programowej (Uchwała Rady Miasta
  z 25.04.2018) rodzice nie ponoszą opłaty za pobyt dziecka w tych godzinach,
  w przedszkolu.
 • 7 zł - aktualna stawka żywieniowa obowiązująca w przedszkolu.

l  Opłaty za przedszkole uiszczamy wyłącznie na wskazane konto bankowe przedszkola:

Bank PKO SA. 05 1240 6452 1111 0010 4798 4991

 

 1. Nazwiska nauczycieli pracujących z dziećmi w roku szkolnym 2021/2022 oraz ich adresy mailowe zostaną wkrótce udostępnione na stronie internetowej w zakładach dla poszczególnych grup.    
 2. Zebrania z rodzicami poszczególnych grup będą organizowane online na platformie ZOOM. Terminy wkrótce.
 3. Przez cały okres obostrzeń kontakt z wychowawcami grupy możliwy jest poprzez pocztę mailową. Każda z grup przedszkolnych posiada na naszej stronie internetowej, swoją zakładkę „Grupa np. Żabki”, w której będą umieszczane wszystkie ważne informacje oraz relacje z pracy z dziećmi.
 4. Adres internetowy przedszkola to: https://p34.edu.bydgoszcz.pl/
 5. Rada Rodziców działająca w przedszkolu to organ współpracujący z Dyrektorem przedszkola wspomagający planowanie i realizację zadań. Wybór członków Rady Rodziców nastąpi podczas zdalnego zebrania z rodzicami.
 6. Pamiętajmy, aby dzieci ubierać wygodnie, w rzeczy nie krępujące ruchów, umożliwiające swobodną zabawę i poruszanie się, kapcie wsuwane lub na rzepy, antypoślizgowe.

Dodatkowy komplet ubrań na zmianę zapakowany w podpisany worek materiałowy przekazujemy osobie odbierającej dziecko.

Zachęcamy do podpisywania rzeczy dzieci, szczególnie butów, kapci.

ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ DZIECI NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI PRZYNOSZENIA  DO PRZEDSZKOLA SWOICH ZABAWEK.

 

W związku z trwającą w Polsce pandemią bardzo prosimy Państwa o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w przedszkolu w tym okresie. Wytyczne GIS oraz procedury umieszczone są na naszej stronie internetowej.

 

Adres internetowy przedszkola to: https://p34.edu.bydgoszcz.pl/

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu:

- email  p34@edu.bydgoszcz.pl  tel. do sekretariatu przedszkola tel.52 373 19 00 lub (+48) 885-906-935

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania - DEKLARACJĘ, OSWIADCZENIA oraz UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU, które należy wydrukować, wypełnić i przynieść do przedszkola

                                                                                                                                                                                                       Z poważaniem

         Ewa Tomasik,

dyrektor Przedszkola nr 34

„Mali Odkrywcy”

w Bydgoszczy