Zabawy logopedyczne

Opublikowano: 2018-11-15 22:45, Numer artykułu: 7244

 

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka, ale także usuwaniem wszelkich możliwych nieprawidłowości. W przedszkolu prowadzone są zajęcia logopedyczne, obejmujące dzieci z najmłodszych grup, które zawierają zarówno profilaktykę, jak i terapię logopedyczną zaburzeń mowy. Ćwiczenia profilaktyczne sprowadzają się do ćwiczeń oddechowych, słuchowych, logorytmicznych, a także ćwiczeń aparatu artykulacyjnego, które moja przygotować do indywidualnej pracy terapeutycznej. Po przeprowadzeniu właściwej diagnozy logopedycznej obejmującej orientacyjne badanie słuchu, sprawność aparatu artykulacyjnego oraz badanie rozumienia mowy zostają wprowadzone zajęcia terapii logopedycznej dla grup 2-3 osobowych.

 

Cele terapii prowadzonej w przedszkolu są następujące : 
 
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, 
-kształtowanie sprawności artykulacyjnych w obrębie narządów artykulacyjnych, 
-rozwijanie słuchu dziecka, 
-kształtowanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek, 
-rozwijanie mowy opowieściowej dziecka, 
-wzbogacanie słownictwa,
-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. 
 
Opiekę logopedyczna nad dziećmi sprawuje logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1. Zajęcia odbywają się w czwartki od 8 do 12.