"Wędrówki Żaka Przedszkolaka"

Opublikowano: 2019-11-10 08:07, Numer artykułu: 7425

 

Koło turystyczno - patriotyczne ,,Wędrówki Żaka Przedszkolaka” oparte jest na realizacji założeń programu opracowanego przez mgr Ewę Tomasik, mgr Beatę Jargot oraz mgr Zofię Dahms. W roku szkolnym 2019/2020 realizowane jest przez panią Beatę Jargot. Zajęcia odbywają się w drugim i czwartym tygodniu miesiąca, we wtorki od godziny 14:00 do 14:30.

 

    Podczas zajęć dzieci m.inn:

 

  • poszerzą swoje wiadomości o Polsce ( regiony geograficzne, literatura, muzyka osobliwe  miejsca, obiekty , szczególnie  te, które  znajdują  się  na  liście  Światowego  Dziedzictwa  UNESCO),
  • wzbogacą wiedzę na temat swojego miasta,
  • poznają sylwetki ludzi, którzy rozsławili nasze miasto i nasz kraj,
  • wzmocnią poczucie swojej przynależności do grupy rówieśniczej, narodu.