Koło teatralne

Opublikowano: 2018-09-25 19:21, Numer artykułu: 4997

 

Koło teatralne prowadzą p. mgr Wiesława Lipka oraz p. mgr Anna Widajewicz w oparciu o program:

,,Bawimy się w teatr”.

 

Główne cele kółka to:

  • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  • rozwijanie aktywności artystycznej dzieci 5-letnich poprzez odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem, ruchem.

Spotkania koła teatralnego odbywają się raz w tygodniu, na zmianę:

  • we wtorki od 14:30 do 15:00 z panią Wiesią
  • w poniedziałki od 14:30 do 15:00 z panią Anią