Mali Ogrodnicy

Opublikowano: 2018-09-25 19:42, Numer artykułu: 4664

Koło prowadzone przez mgr Katarzynę Kobierowską wspomaga aktywność poznawczą i samodzielność dziecka; koncentruje się wokół pięciu obszarów, zgodnie z rytmem pór roku:

  1. Ogród jesienią
  2. Ogród zimą
  3. Ogród wiosną
  4. Ogród latem
  5. Ogród w salI 

Celem ogólnym koła jest zbliżenie dziecka do świata przyrody  poprzez poznawanie go, dostrzegania jego piękna, nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o przyrodę . Edukacja przyrodnicza sprzyja też rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu, wpływa na rozwój uczuć estetycznych i osobowości, kształtuje cechy charakteru, potrzeby i zainteresowania.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
•    pozna biocenozę różnych gatunków roślinnych w wybranych środowiskach  przyrodniczych np. ogród, las, park, łąka
•    przyzwyczaja się do poszanowania przyrody. 
•    wyróżnia części roślin.
•    obserwuje rośliny występujące w najbliższym otoczeniu 
•    pozna zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku.
•    rozumie znaczenie powietrza, wody i gleby w życiu ludzi 
•    pozna zamknięty obieg wody w przyrodzie i jego znaczenie
•    przeprowadza proste doświadczenia i eksperymentuje

  •   poznaje parowanie i skraplanie
  • obserwuje rozpuszczalność różnych substancji w wodzi

•    rozumie, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie może żyć.