Koło muzyczne

Opublikowano: 2018-11-06 20:13, Numer artykułu: 6797
 
Zajęcia przedszkolnego koła muzycznego „Wesołe nutki” prowadzi Beata Jargot. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu: piątek o 15.30 – 16.00. Głównym założeniem zajęć koła muzycznego jest ukształtowanie pozytywnej motywacji do muzyki, zapewnienie bezpośredniego kontaktu z muzyką w formie różnorodnej działalności muzycznej, nabycie cech umożliwiających uprawianie muzyki choćby w najprostszych jej formach oraz przygotowanie odbiorców muzyki.
 
Cele programu koła muzycznego

·rozbudzanie pozytywnego stosunku do muzyki;
·kształtowanie osobowości twórczej i aktywnej;
·rozwijanie wrażliwości artystycznej i emocjonalnej;
·rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych;
·rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i jej analizowania pod kątem np. tempa, rytmu, melodii, dynamiki, artykulacji;
·kształtowanie umiejętności wykonawczych poprzez poprawny śpiew, grę w stopniu elementarnym na flecie prostym, tworzenie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych.