Bąbel matematyczny

Opublikowano: 2018-10-17 20:57, Numer artykułu: 6054

 

„MATEMATYCZNY BĄBEL”

Prowadzące:  mgr Jolanta Bleja, mgr Zofia Sobieszczyk.

Koło to adresowane jest do najstarszych dzieci (5-6 latków).

Zajęcia koła odbywają  się 2 razy w miesiącu we wtorki w godz. 11.00-11.30.

Nauczycielki po udziale w konferencji nauczycielskiej dotyczącej założeń programu „Bąbel matematyczny” oraz szkoleniu stworzyły plan pracy z dziećmi, poszerzając treści z podstawy programowej o treści zawarte w ww. programie.

Celem głównym koła jest rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci i zaciekawienia światem nauk ścisłych.

 W ramach zajęć rozwijane też są umiejętności współdziałania w zespole i radzenie sobie z porażką np. podczas gier, współzawodnictwa.

Zajęcia nasze oscylują  wokół takich zagadnień jak:  

  • przeliczanie w zakresie 20 lub w dostępnym dla dzieci,
  • dodawania i odejmowania w powyższym zakresie,
  • porównywania na oko, szacowania, sprawdzania różnymi metodami,
  • konstruowanie gier - „ściganek” z zadaniami,
  • podwajania liczby wyrzuconych oczek w grach,
  • wypełniania „Sudoku”,
  • liczenia do 150 na miarce,
  • gier typu „Matematyczna wojna”, „Połącz obrazki z liczbami”, „Przeskakiwanka”,
  • zabaw z „ruchomymi liczbami” itp.

Zakładamy, że po roku dzieci posiądą  większy zasób wiedzy i umiejętności matematycznych potrzebnych do rozwiązywania zadań i łamigłówek,  oraz dojrzałość emocjonalną potrzebną do dalszej nauki.