English

Opublikowano: 2018-09-25 19:14, Numer artykułu: 4993

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi mgr Barbara Krakowska.

Zajęcia te są finansowane przez Urząd Miasta Bydgoszcz.

Lektor porozumiewa się z dziećmi wyłącznie w języku angielskim. Nauczyciel w czasie zajęć używa wielu pomocy dydaktycznych, które ułatwiają zrozumienie wprowadzonego słownictwa oraz szybkie przyswajanie.
Zajęcia edukacyjne obejmują:

  • gry i zabawy językowe,
  • zabawy muzyczno - ruchowe
  • piosenki i wiersze
  • ćwiczenia z wykorzystaniem obrazków
  • opowiadania
  • wyliczanki