Nauka czytania

Opublikowano: 2018-11-18 21:27, Numer artykułu: 7384

 

     Nauka czytania jest jednym z ważniejszych zadań edukacyjnych przedszkola, mającym przygotować wychowanków do nauki w szkole.

      Dziecko, które wcześnie opanuje naukę czytania, ma większy zasób słów, potrafi koncentrować się na różnorodnych zadaniach szkolnych, szybko uczy się reguł, rozwija pozytywny obraz własnej osoby.

      Nauka czytania jest więc zarówno celem, jak i środkiem do opanowania systemu językowego. Stymuluje także wszystkie inne funkcje poznawcze oraz kształtuje koncentrację i uwagę, a tym samym wyznacza przyszły sukces edukacyjny dziecka.

Gotowość do czytania nie pojawia się nagle. Kształtuje się od początku życia, a właściwa stymulacja procesów poznawczych, takich jak spostrzeganie, odbieranie wrażeń, wyobraźnia, myślenie i pamięć – to postawa sukcesu.

Temu służą wszelkie działania ogólnorozwojowe proponowane w trakcie codziennych zajęć w przedszkolu, jak również prowadzone dodatkowe zajęcia nauki czytania w grupie dzieci 6- letnich.

Zajęcia wyzwalają w dzieciach pozytywne nastawienie do czytania, przynoszą satysfakcję z umiejętności samodzielnego czytania, zachęcają do systematycznej pracy, skutecznie wpływają na kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.